Algemene Voorwaarden

De ontvangst van een getekende aanvraag door Waypoint Amsterdam, een telefonische boeking of een boeking per e-mail en een brief of e-mail van Waypoint Amsterdam dat wij de boeking accepteren vormt de basis van de overeenkomst tussen aanvrager en Waypoint Amsterdam.

Na boeking dient er een aanbetaling gedaan te worden van 25 %, behalve indien er duidelijk wat anders vermeld staat. Aanbetalingen zijn onherroepelijk en worden niet terugbetaald.

6 weken voor de cursus of evenement plaats vindt moet het volledige bedrag zijn voldaan. Dat wil zeggen ontvangen op onze bankrekening. Indien er op of na die datum geen betaling is ontvangen, heeft Waypoint Amsterdam het recht om de cursus of evenement te verkopen. Ondanks dat is aanvrager verplicht het volledige bedrag van de cursus te betalen zelfs indien Waypoint Amsterdam de cursus of evenement heeft verkocht. Boekingen die gedaan worden binnen 6 weken voor de start datum moeten na boeking volledig voldaan worden.

Betalingen moeten gedaan worden aan Waypoint Amsterdam Zeilschool te Amsterdam.

Name Waypoint Amsterdam
Accountnumber 44.64.11.388
IBAN NL89ABNA0446411388
BIC ABNANL2A

In het geval van annuleren tot 6 weken voor de cursus of evenement dan is de aanvrager alleen de aanbetaling verschuldigd. Annuleert men 6 weken of korter voor de cursus of evenement dan is aanvrager in alle gevallen het volledige bedrag verschuldigd.

We adviseren de deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Waypoint Amsterdam heeft het recht om een cursus in onvoorziene gevallen te annuleren. In dit onwaarschijnlijke geval zal Waypoint amsterdam het volledige door aanvrager betaalde bedrag terugbetalen. De aansprakelijkheid van Waypoint Amsterdam is beperkt tot terugbetaling van het betaalde bedrag.

Waypoint Amsterdam heeft het recht om veranderingen in het geadverteerde programma aan te brengen indien het vaartuig of andere omstandigheden daarom vragen.

Tijdens de praktijk cursussen wordt acomodatie aangeboden op het trainingsvaartuig in gedeelde hutten. Tijdens theoriecursussen is acomodatie de verantwoordelijkheid van de cursist. Waypoint Amsterdam heeft het recht om tijdens de cursussen maximaal 5 cursisten mee te nemen en enkele eventuele meevaarders (bijv leerling instructeurs) die niet meedoen aan de cursus.

Leeftijdslimiet is 18 jaar. Er is geen bovengrens, maar het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers dat ze fit en in staat zijn om de cursus of het evenement bij te wonen,

Zeilen is een inspannende bezigheid en het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om er voor te zorgen dat ze fit en gezond genoeg zijn om deel te nemen. Check bij twijfel uw dokter.

U moet de schipper of instructeur ervan op de hoogte stellen indien u enige vorm van medicatie tot u neemt. Neem tijdens praktijk cursussen de dubbele doses mee, daarvan geeft u de helft aan de schipper/instructeur. De schipper/instructeur heeft dan reserve voor noodgevallen.

Indien de schipper/instructeur een deelnemer aan de wal moet zetten voor medische zorg is Waypoint Amsterdam niet verantwoordelijk noch de schipper/instructeur.

Om redenen van veiligheid is de beslissing van de schipper/instructeur beslissend.

Voor alle praktijkcursussen moet u minimaal 100 meter kunnen zwemmen.

In het klaslokaal of onderdeks is roken niet toegestaan.

De school is verzekerd voor het geven van instructie, de vaartuigen en het materiaal. Persoonlijke bezittingen,auto’s enz. van de deelnemers zijn niet door ons verzekerd.

De deelnemer wordt aangeraden om een annulerings – en reisverzekering af te sluiten.

We zullen al het nodige doen om een goede training te geven. We kunnen u echter geen garantie geven dat u slaagt. De beslissing van de instructeur of beoordeler is onherroepelijk.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze meehelpen bij het koken, schoonmaken en andere onderhouds handelingen, dit ten oordele van de instructeur. Aan het eind van de cursus of evenement wordt van de deelnemers verwacht de ze het vaartuig grondig schoonmaken.

Havengelden, voedsel en drinken zijn 22,50 euro per persoon per dag.

Waypoint Amsterdam heeft het recht om de cursus of evenement te beeindigen indien uw gedrag onacceptabel is. In dat geval betalen wij geen geld terug.

Al het materiaal wat van de school geleend wordt moet aan het eind van de cursus of evenement weer ingeleverd worden. Indien het materiaal niet wordt ingeleverd in goede staat dan moet deelnemer het materiaal vergoeden tegen nieuwprijs.

Klachten moeten meteen aan de instructeur/schipper doorgegeven worden. De instructeur/schipper zal er alles aan doen om de klacht te verhelpen conform de procedures van Waypoint Amsterdam.

Indien dit niet tot een oplossing leidt, neem dan zo snel mogelijk kontakt op met de leiding van de school.

In het geval van overmacht van Waypoint Amsterdam, zoals stakingen, weer condities, technische gebreken of ongeval met het vaartuig, natuurramp of het handelen van een andere autoriteit of andere gebeurtenissen buiten de schuld van Waypoint Amsterdam. De school zal al het mogelijke doen om de cursus of evenement te laten doorgaan.  Mocht dit niet lukken dan heeft Waypoint Amsterdam geen verantwoordelijkheid naar de deelnemer toe. Waypoint Amsterdam zal geen geld terug betalen.

De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving van Nederland. De gerechtshoven van Nederland beschikken over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederla

Onze zeilschool

Impressie

Geweldige zeilcursus van Jim, hij kent de kneepjes van het vak en weet dit goed over te brengen!

MatthijsCursist

FAQ

Veelgestelde vragen

Lees meer

HANDIG

Handigheidjes en wetenswaardigheden

Lees meer

RYA TRAININGEN

Overzicht van alle RYA trainingen

Lees meer